Checklist 2019

Belastingaangifte 2019

 

Persoonlijke gegevens

[ ] uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen [ ] uw rekeningnummer

Inkomsten

[ ] uw jaaropgaven over 2019

En als u die niet hebt: uw salarisstroken

[ ] ontvangen partneralimentatie

 

Bankrekeningen

[ ] het jaaroverzicht 2019 van uw betaalrekening
[ ] het jaaroverzicht 2019 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen [ ] het jaaroverzicht 2019 van uw beleggingen

 

Wonen

[ ] de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2018

Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gekregen.

[ ] de jaaropgaaf van uw hypotheek
[ ] bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

 

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

[ ] giften
[ ] zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen

De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken. [ ] betaalde partneralimentatie
[ ] als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

 

Overig

[ ] gegevens van leningen en andere schulden
[ ] gegevens van betaalde lijfrentepremies
[ ] een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) [ ] dividendgegevens

 

Alleen als u deze hebt gehad:

[ ] de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2019
[ ] de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2019

Alles over de aangifte inkomstenbelasting 2019 vindt u op belastingdienst.nl/aangifte